Hotelové programy a benefity

Naša široká ponuka hotelových programov je prispôsobená rôznym preferenciám a potrebám budúcich investorov.

Vytaženie - Dokonalé programy pre každého:

GARANT:
Garantovaný ročný výnos 6% z kúpnej ceny bez DPH; majiteľ neuhrádza poplatky za domovú správu údržbu,
médiá (el. energiu, teplo, vodu)

FLEXI:
Výnos 65% z tržieb za ubytovanie; majiteľ uhrádza poplatky za domovú správu údržbu,
médiá (el. energiu, teplo, vodu)

Benefity

BENEFITY HNEĎ
s nárokom od úhrady 2. splátky do podpisu nájomnej zmluvy, t.j. už počas výstavby rezortu a pred kolaudáciou:
1 kód za každých investovaných 5 000 €. Kód je možné aktivovať buď ako neprenosný jednodňový lístok typu „Celodenný vstup typu AQUA TICKET“ alebo ako Skipass(celodenný skipas v strediskách TMR v Jasnej alebo Vysokých Tatrách).

BENEFITY OD PODPISU
s nárokom od podpisu nájomnej zmluvy po celú dobu jej platnosti:
1 kód za každých investovaných 5 000 €
Kód je možné aktivovať buď ako neprenosný jednodňový lístok typu „Celodenný vstup typu AQUA TICKET“ alebo ako Skipass (celodenný skipas v strediskách TMR v Jasnej alebo Vysokých Tatrách).
alebo
členstvo v Privilege Owners Clube
Členstvom získava majiteľ vyťažovaného apartmánu benefity v podobe možnosti čerpania služieb poskytovaných TMR za zvýhodnených podmienok, resp. so zľavou (skipasy, aquapasy a pod.). Členom klubu budete po celú dobu platnosti zmluvy o vyťažovaní.
Príklad benefitov v rámci POC:
– Gopass SKI sezónka* alebo Gopass SKI sezónka + FAST PASS** za 249 €, resp. 579 €
– Aquasezónka alebo Maxi Sezónka (Aquasezónka + saunová sezónka)*** za 135 €, resp. 224 €

MAJITEĽSKÉ POBYTY:
– v neobmedzenom rozsahu počas MIMOSEZÓNY