Financovanie

Ponúkame vám viac typov splátkových kalendárov pre kúpu apartmánov buď štandardný alebo zrýchlený.

STANDARD:

  1. Splátka 10.000 € pri podpise rezervačnej zmluvy
  2. Splátka 95% z kúpnej ceny po podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

A, 60% po podpise
B, 35% po dokončení hrubej stavby (cca 10/2024)

  1. (3)Splátka 5% z kúpnej ceny po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia apartmánového domu

PRÉMIUM:

  1. Splátka 10.000 € pri podpise rezervačnej zmluvy
  2. Splátka 75% z kúpnej ceny po podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  3. Splátka – zvyšných 25% si apartmán zarobí sám zápočtom z nájmu po dobu 5 rokov v kombinácii s vyťažovacím programom FLEXI

FOND:
Investícia do GOPASS Property v min. výške 125 000 €. Viac informácií o možnostiach investovania do nehnuteľností nájdete na www.gopass.property.